Monday, July 30, 2007

Konsep-konsep penting Sejarah 1

Sejarah
Maksud
• Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau - Kamus Dewan –• Sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab mereka melakukannya – Herodotus (Bapa Sejarah Dunia) –
• sejarah membawa kita mengenali jati diri / asal usul bangsa kita serta boleh menanamkan sifat cintakan bangsa dan setia kepasa negara - Prof. Dato’ Dr. Muhammad Yusuff Hashim (ahli sejarah) -

Faedah
• Melahirkan masyarakat yang memahami dan mengenali bangsa
• Melahirkan rasa bangga dan cintakan negara
• Menjadi iktibar dan panduan dalam kehidupan
• Mendorong ke arah kemajuan dan kejayan
• Menghargai dan menyanjung sumbangan pemimpin dan orang yang berjasa kepada negara
• Mencontohi kejayaan bangsa dan negara yang telah maju

Sumber Pertama
• Sumber Primer-bahan asal yang pertama / yang utama
• Bahan asal yang belum diolah oleh sejarawan / penulis lain
Sumber
• Gambar, peta, manuskrip, majalah sezaman, surat khabar sezaman, artifak, fosil, karya asal, dan orang sumber yang terlibat secara langsung
• Tulisan (bahan rasmi, umum, persendirian)• Lisan (rasmi, tidak rasmi)• Pembuatan (artifak, tanah, arkeologi)

Sumber Kedua
• Sumber Sekunde – bahan yang kedua / tidak lagi utama
• Sumber pertama yang telah diolah oleh sejarawan / penulis lain.

Sumber
• Buku ensiklopedia, surat khabar, dan majalah
• Tulisan, lisan, dokumentari

No comments: